Matrix-Rytm-Terapi

Skolmedicin på 2000-talet
En ny terapi mot smärta och rörelseinskränkningar
Matrix-Rytm-Terapin lindrar smärta och botar.

Hur fungerar behandlingen?

Våra kroppsceller rör sig rytmiskt – så länge de är friska.
Om detta inte längre fungerar ordentligt, sker fördröjningar och stockningar i matrix – det vill säga i cellens omgivning.
Därigenom kan de drabbade kroppsdelarna å ena sidan inte försörjas tillräckligt, å andra sidan kan giftiga ämnen inte transporteras bort.
Till en början uppstår lättare irritationer, som patienten knappt märker.
Snart uppkommer dock svåra – och framför allt smärtsamma – störningar, som med tiden kan påverka hela muskel-, ben-, brosk-, skelett-, körtel- och nervvävnaden.

Matrix-Rytm-Terapin motverkar dessa processer. Terapiverktyget med en speciellt utformad resonator skapar mekaniska svängningar analogt till kroppens egna, som framför allt mjukt och harmoniskt stimulerar skelettmuskulaturen och nervsystemet. Därigenom normaliseras ämnesomsättningsprocesser på kort tid. Botande och regeneration inleds.

Var utvecklades terapin?

Matrix-Rytm-Terapin är en behandlingsform som har utvecklats ur den cellbiologiska grundforskningen vid universitetet i Erlangen, Tyskland. Med hjälp av vital videomikroskopi upptäckte forskare en ny värld med fysikaliska terapimöjligheter. Ytterligare information finns att läsa på:
www.marhythe-systems.de

Vad låter sig behandlas?

Vid följande indikationer kommer Matrix-Rytm-Terapin redan till användning inom olika medicinska fackområden:

  • Akuta och kroniska smärtor
  • Påskyndande av nervernas regeneration
  • Minska svullnader
  • Tänjbarhet, exempelvis spetsfot, ärr, adherenser, kontrakturer
  • Spänningar, spasmer, kapselkontraktur
  • Påskyndande av regenerationen vid insjuknande i den kroniskt-degenerativa gruppen, exempelvis reumatism, fibromyalgi, osteoporos, eller artros
  • Återskapande av det fina blodkärlssystemet
marhythe-copyright-schulter
marhythe-copyright-knie
marhythe-copyright-bein
Boka tid via BOKA DIREKT

Vid bokning eller avbokning via BOKA DIREKT skickas automatiskt en bokningsbekräftelse till din e-mail adress. Om bekräftelsen uteblir på din mail, har avbokningen eller bokningen inte gått igenom. Vid oklarheter kan du skicka ett sms till min mobil eller maila.